מיקסום ארגונים ומנהלים בניהול

מיקסום ארגונים ומנהלים בניהול

הידע הרב שצברתי בשנים רבות של פיקוד ניהול והתמודדות עם משברים מורכבים ביותר במצבי קיצון כגון: מניעת התפשטות נגיף הקורונה בבתי הסוהר, שביתות רעב של אסירים ביטחוניים, התפטרות בעלי תפקידים קריטיים, אלו ואחרים הם מטען ידע וניסיון אותם אני חולק עם ארגונים, מנהלים בליווי בנקודות חשובות כמו רצון להתרחבות ארגונית, בעיות תקשורת בין אישית בארגון, הכנת תוכניות עבודה קצרי טווח וארוכות טווח, ניהול משברים, תחקיר ולמידה .

מנהל, מנכ"ל, בעל חברה, איש ניהול בחברה המעוניין בליווי, ייעוץ, הדרכה של המנהלים והעובדים, כל צורך ארגוני ואישי יזכה ל"חליפה" המתאימה למידותיו שלו ושל ארגונו לאחר תהליך של חקר ואבחון והבניית פתרונות ייחודיים.

שנים של מעורבות ציבורית בכל הרמות: ממשלה, כנסת, ארגונים חברתיים, המועצה לביטחון לאומי, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים, השלטון המקומי, משרד המשפטים. הובלת תהליכים אסטרטגיים שמקורם בשינוי תרבות ארגונית, הכנת ארגונים למציאות חדשה, משתנה, זיהוי סיכונים והזדמנויות והתמודדות עם תחרות.

בשרות בתי הסוהר הקמתי את מערך ההדרכה ותמיד אהיה ראש מנהל הדרכה הראשון בארגון, לצד תפקידי מטה ניהול ופיקוד בצה"ל ובשרות בתי הסוהר. הניסיון העשיר מאוד ומורכבות אירועים ותהליכים, ניהול אנשים בכל הרמות הם ידע אותו אחלוק.

אני מלווה ארגונים להצלחה ומצויינות באופן אישי וצמוד, תוך עמידה מקרוב אחר מאפיינים, צרכים , רצונות וכוונות של הארגון ומנהליו.

המענה ינתן תחת חשיבה עמוקה תך שימוש במרכיבי ידע וניסיון לצורך פתרון בעיות וצרכים קצרי וארוכי טווח, תכנון מקומי וארוך טווח, הקניית מיומנויות ניהול מגוונות, בחינה והתאמת תהליכי עבודה, התאמת מבנה ארגוני, תכנון מגוון כולל חזון , יעדים, מדידה אפקטיבית, תהליכי בקרה ועוד.

אני מציע את שרותיי למנהל, למנכ"ל ולארגון כמומחה בניהול המתבסס על עשרות שנות ניסיון ואלפי אנשים שזכיתי לנהל ולקדם. הכלים שאני יכול לתת מגוונים מאוד והכוונה היא ל"תפור" חליפה מתאימה לכל דורש.

לאחר שאלמד את צורכי הארגון, אתן כלים לניהול אנשים, פיתוח כפיפים, הכנת תוכניות עבודה, תכנון אסטרטגי, תהליכי בקרה, ניהול ידע, תחקירים והפקת לקחים, התמודדות עם משברים, ניהול אפקטיבי של שגרה ולוח זמנים.

המענה ינתן בהתייחס לאופי המנהל או החברה, לצרכים שיידרשו וזאת בהתאם לניתוח עוצמות, ניהול סיכונים, זיהוי סגולות, יכולות ושאיפות של כל אחד.

הניהול הוא תפקיד מורכב ביותר, מחייב מיומנויות מולדות ונרכשות באופן תמידי במהלך התפקידים. האתגרים שעומדים בפני המנהלים הם מורכבים ובהתייחס לסביבה המורכבת של חיינו, בדינמיקה קבועה, מציאות משתנה, תנאי אי-וודאות, איומים לא נראים בעין, ראו מקרה הקורונה, התמודדות עם פוליטיקה ארגונית וחוץ ארגונית. התמודדות עם תחרות קבועה ורצופה. מחייבים ליווי, אימון, הכשרה, הדרכה כדי לעמוד באתגרי הניהול. אני מאמין מאוד בניהול נכון של אנשים, במוטיבציית העובדים ובשיפור מיומנויות העובדים.