הדרכה, אימון וניהול ידע

ליווי אימון והכשרה

יש לי ניסיון רב בכל תחומי ההדרכה. בין מכלול התפקידים שימשתי מדריך ראשי מפתח ומנהל קורסים בכירים ומפקד מרכז אימונים והדרכה בצבא ההגנה לישראל. הקמתי את מערך ההדרכה בשרות בתי הסוהר והייתי לראש מנהל ההדרכה הראשון בארגון. אני מאמן אישי בהדרכתי ובוגר הכשרות של מנהלי הדרכה ומתודולוגיות הדרכה. יש לי הכרות עם גופי הדרכה ועם גישות ומתודולוגיות הדרכה.

מקבץ מייצג של תהליכי הדרכה בהובלתי: הכשרה לבכירים, ניהול ידע ארגוני, הכשרות לקצונה, פיתוח קורסים בכירים למפקדי בתי סוהר, קציני מטה, קורס פיקוד ומטה, פיתוח והנחלת ערכים ארגוניים, טכנולוגייה בהדרכה, מערכת ניהול הדרכה. מערך שמירת כשירות, אימוני ירי קרב מגע ועוד.

אני רואה את ההדרכה כמרכיב חיוני ואף קריטי להצלחת ארגונים וביכולת ההדרכה לסייע למימוש מטרות, חזון ויעוד של ארגון. ההדרכה הוא הגוף שאמון על מקצועיות אנשיו. ההדרכה מנחילה ערכים, מחזקת זהות ארגונית ויוצקת תוכן ומשמעות לארגון ולאנשים.

אני מומחה בזיהוי ואיתור צרכים ארגוניים וביטויים בהדרכה. הכנת צוותי הדרכה והכשרתם לייעודם המקצועי. תכנון הדרכה, גרף הדרכה, יחידות לימוד, פיתוח הכשרות, הכשרות לבכירים, מערך שמירה על כשירות. איתור המתאימים להדרכה הכשרתם ושמירה על כשירות מקצועית והדרכתית. בחינת אפקטיביות הדרכה, בחינת השפעת ההדרכה על המודרכים/ מתאמנים תוך יצירת תהליך קבוע להתעצמות. משובי הדרכה ותרומתם לאפקטיביות ההדרכה.

הקמת מערכי הדרכה בראייה אסטרטגית כולל תוכניות קצרות טווח וארוכות טווח ושימוש מושכל במערך ההדרכה לקידום הארגון.

מיצוב ההדרכה בארגון כגוף האמון על ידע, הכשרה, הסמכה ואימון. אימון תוך כדי תפקיד O.J.T ואימון תפיסה של אחריות העובדים/ המנהלים על הלמידה וההתפתחות שלהם.

ניהול ידע - מקומו של הידע בארגון, ניהול הידע באופן מושכל, ניתוב ידע לצרכי הארגון ולהתעצמות. זיהוי וניהול מוקדי ידע, הבניית תהליכים לשימור ידע והקמת מנגנונים לשימור וניהול ידע. הקמת "קהילה לומדת" שנותת מענה להתרחבות ארגונים, לשינויים ארגוניים, להפרייה הדדית בידע.

תחקיר - תחקיר הוא הזדמנות וכך אני רואה זאת ולשם צריך לשאוף ולעשות שימוש מושכל בלמידה. אני מאמין שרק מכשלונות לומדים ומתקדמים וצריך לנצל כשלון ללמידה להפקת לקחים באומץ ולהתקדם. אני יכול לסייע לכם להשתמש בכלי התחקיר שהוא השקעה קטנה ורווח אדיר.

להנחיל תרבות ארגונית של למידה ותחקיר כדי לשפר ביצועים.

במשך השנים גיבשתי תפיסת מנהיגות משלי שמקורה בערכים, חוויות, ניסיון שלי. ממנהיגות- אותנטי, מעורר השראה, סוחף. זוכה ללגיטימציה מהמונהגים שמאמינים בו. אוהב את אנשיו, פועל מתוך אמונה ואהבה. ישר, ממלכתי, נחוש שמניעיו ממקום נקי, רואה זכות ושליחות בתפקידו. ראיית מציאות ייחודית רק לו. רואה קדימה ורחוק. מסוגל להביא את הארגון, אנשיו למחוזות אליהם לא היו מגיעים בלעדיו.

אני מציע את שרותיי לכל מנהל/ת, ארגון שמעוניינים לפתח תפיסת מנהיגות ייחודית ולפתח מנהיגים. תהליך סדור של גיבוש תפיסה, איתור מנהיגים, שיווק התפיסה, הכשרת מנהיגים והכל בהתאם לצורך, לקונטרטיות, למאפיינים. פיתוח בכירים: הווית הארגון שואבת מבכיריו. חיבור בין כאן ועכשיו לתכנון ארוך טווח. מורכבות, עמימות, דינמיות. אלו הם חלק מסביבת הבכירים המחייבת הכשרה, ליווי ואימון. סביבה סבוכה, חלקה נגועה בפוליטיקה ארגונית וחיצונית, לא פעם הקפיצה לבכירות היא חדה לא במדרגות אלא עלייה בקומות ותחושת הבדידות מצריכה מתן כלים בהתאם למרכיבי התפקיד ולמיומנויות הנדרשות מהבכירים.

אני מציע את שרותיי למנהלים שמעוניינים להשתמש בהדרכה לקידום יעדי הארגון, למנהלי משאבי אנוש המעוניינים לפתח "אומנות טיפול באנשים" ולכל מי שרואה צורך בפיתוח אנשים וארגונים. אני מציע את שרותיי למנהלי הדרכה המעוניינים לקדם את ניהול ההדרכה,להעצמת ההדרכה וניתוב הדרכה להצלחה.