מנהיגות - תפיסה ייחודית

מנהיגות - תפיסה ייחודית

שליטה עצמית-מעטים המפקדים והממונים עליי שהייתה להם שליטה עצמית. עם השנים גיליתי שזו תכונה מחויבת לכל מנהיג. לא אחת ,חוויתי אירועים קשים ובמהלכם אני מוצא את עצמי מתעסק בלחץ ובבהילות של המפקד או הממונה שלי.

מנהיגות - “מנהיגות-אותנטי, מעורר השראה, סוחף. זוכה ללגיטימציה מהמונהגים שמאמינים בו. אוהב את אנשיו, פועל מתוך אמונה ואהבה. ישר, ממלכתי, נחוש שמניעיו ממקום נקי, רואה זכות ושליחות בתפקידו. ראיית מציאות ייחודית רק לו. רואה קדימה ורחוק. מסוגל להביא את הארגון, אנשיו למחוזות אליהם לא היו מגיעים בלעדיו”.

כחלק מהרצאת המנהיגות יינתן פירוט על בכירות בארגון. אתגרי מנהיגות, תפיסות ארועים ומקרים, משברים הצלחות ואי הצלחות הכל הוא רקמה של ארועים והתנסויות ,ניסיון של שנים וחוויות אישיות אוטנטיות בחיים של מנהיגות והובלה.

משך ההרצאה: 90-120 דקות. ניתן להרחיב למיומנויות ניהול בתחומי משבר, ניהול אנשים ולהתאים לסדנא וליום עיון. ניתן לשלב אימון אישי וייעוץ ייחודי בתחום המנהיגות.