ערכים בעת משבר

מבחן הערכים הוא בעת משבר

קביעת ערכים בארגון הם הצהרה של ראש הארגון על מקום הערכים בהוויית הארגון, בקבלת ההחלטות, הצהרה שכזו טומנת בתוכה אחריות וכשלעצמו טוב ונכון הדבר שכן יש בכך אמירה. אודות התכווננות לארגון טוב (מה זה טוב?), יש בה לעורר ציפייה לחמלה, להעמדת האדם במרכז והעדפת טובתו על פני מושגי רווח, תועלות אישיות וכו'.

הצהרה על סט ערכים חושפת את ראש הארגון, מפקדיו, מנהליו לעין ביקורתית של הכפיפים תוך ציפייה מהם לפעול בהתאם לערכים.

חובת יישום ויצירת אווירה ערכית חלה על הדרג הבכיר ביותר. 

ערכים היא דרך חיים של ארגון, אין יכולת להחליט באילו תנאים ומצבים נפעל בהתאם לערכים ובאילו לא. ערכים אינם תלויים במצב מסוים, ערכים צריכים להפוך לדרך חיים של כל פרט ולשפה ארגונית. הצהרות ,פלקטים ואמירות לא יכתירו ארגון כערכי, ערכים חייבים להתממש הלכה למעשה כל יום כל הזמן. 

ההרצאה תיצור גירויים להתמודדות עם סוגיות ערכיות, על קונפליקטים ומתחים ערכיים בארגונים. 

הערכים כמקדמים מטרות בארגון, למה צריך ערכים, מה תרומתם, מהם גבולות הערכים, כיצד מטמיעים ערכים. מה בין ערכים לתדמית, בין ערכים לייעוד, בין ערכים למנהיגות. ערכים הלכה למעשה. 

משך ההרצאה: 90-120 דקות. אופשרות להרחבה ליום עיון או סדנה. ניתן להעמיק בתהליך עמוק לגיבוש ערכים בארגון, הטמעתם תוך הבניית תהליך של תרבות ארגונית.