סוגיות חברתיות קהילתיות

סוגיות חברתיות קהילתיות

הרצאות בנושא קהילה, חברה, עבריינות מין ועוד. שירותיי ייעוץ בתחומים חברתיים מגוונים ויכולים להתאים למוסדות אקדמאיים. שירותים לשלטון המקומי בקידום המענה לאלימות בחברה הערבית. להכיר את מורכבות השתלבות האסיר בקהילה ולנתב למענה מקומי ברמת עירייה, מועצה או מענה רחב יותר כולל גופים חברתיים רבים.

מידי שנה נקלטים ומשוחררים עשרות אלפי אסירים. מה קורה עם האסיר ביום שחרורו מהכלא. מה תפקידה של הקהילה ומה קורה הלכה למעשה. כמעט 40% מהאסירים המשוחררים חוזרים לכליאה חוזרת בטווח של חמש שנים. מעגל הפשיעה חייב להבלם. עברייני מין, אלימות במשפחה ארגוני פשיעה. תחלואי החברה משתקפים בכלא, יש מה לעשות!

שנים של חיכוך עם החברה הישראלית על גווניה, הכרות עם הזרמים בחברה: חרדים, ערבים, דרוזים , קהילת הלהט"ב, חילוניים, נוצרים. הכרות עם השסעים בחברה, שורשיה וגיבוש תפיסות לצמצומם. היכרות עם האסיר, הבגיר, הקטין, האסירות, הכרה עמוקה של סיבות הגעתם לכלא.

העובדה שכ-40% מהאסירים המשוחררים חוזרים לכליאה חוזרת היא עובדה המחייבת תהליכי עומק בקהילה, הכרות עם קשיי האסיר להיקלט עם שחרורו.

האסירים הם סוגייה חברתית ומרכיב חשוב בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. "אסיר שסיים לרצות את עונשו ויוצא מבית הכלא ימצא ברוב במקרים חברה עוינת, מלאת סטריאוטיפים ופחדים, שתעשה הכל כדי להקיא אותו מתוכה". איציק פחימה, אסיר משוחרר. 15 שנים בשרות בתי הסוהר.

היכרות עם האסירים, משפחותיהם,הכרות עם השלטון המקומי, עיריות, מועצות, גופים חברתיים, משרד הרווחה ועוד גיבשו אצלי תפיסה לפיה חייב להיות מענה והתייחסות אחרים ועמוקים כדי לצמצם את הכליאה החוזרת.

לכל בעיה יש פתרון, גם לאלימות. בחברה הערבית: 46% מכלל האסירים בכלא הם מהחברה הערבית, הרבה יותר מחלקם היחסי באוכלוסייה. החברה הערבית צריכה להחליט שהיא רוצה והמדינה צריכה להחליט שהיא רוצה- אפשר לפתור את סוגיית האלימות בחברה הערבית. הפתרון הוא לא קצר מועד אלא שנים קדימה, אך אפשר וחייב להתחיל לפעול במרץ.

אני מכיר את תופעת עבריינות המין, הסכנה לציבור מתופעה זו והמענים המורכבים שקיימים וכאלה שצריך לפתח בסיוע לנפגעות העבירה וטיפול בפוגעים. הטיפול בעברייני מין הוא מורכב, יש קושי אמיתי בהפחתה משמעותית של מסוכנות אך יש מודלים לצמצום האיום.

האלימות כלפי נשים היא תופעה חמורה שאפשר וחייב לצמצם משמעותית. יש מודלים מתאימים, אלו מחייבים שיתוף של משפר גורמים ככולל חקיקה מתאימה. ניתן ונכון להרחיק גברים אלימים ולהגן על נשים ואף לטפל באלימות והפחתת איום.

אסיר צובר חובות בכלא, המשפחה צריכה להתפרנס כשראש המשפחה שנים בכלא, צריך ללמוד כיצד לנהל הורות ומשפחה כשהאב או האם בכלא. אסירים רבים מגיעים לקהילה עם רקע שימוש בסמים, חלקם מקבלים תחליפי סם ודרכם לפשע די סלולה, ניתן לטפל בכך, אך קודם צריך להכיר את התופעה.

במהלך תפקידי השקתי תוכנית שנקראת "האסיר והקהילה" שכוללת שילוב כוחות ממשלתיים, שלטון מקומי, גופים חברתיים וכוחות שוק.

הקמתי מייזם גדול לשילוב אסירים בתעסוקה ביום שלאחר המאסר.

הובלתי תהליך משותף עם המרכז לגביית קנסות לטיפול בחובות אסירים. טיפול בעבריינות נוער שבה שיעור הכליאה החוזרת מגיעה עד 60-70% תהליך של שילוב נערים אסירים בצה"ל- בין 60 ל-70 אחוזים מהקטינים חוזרים לכליאה חוזרת.

הובלתי תהליך של מענה לכל אסיר בכלא לשרותי חינוך והוראה, טיפול אפקטיבי, מענה לרפואת אסירים, טיפול בפגועי נפש, טיפול במכורי סמים, טיפול בעבריינות מין ואלימות במשפחה. הקניית כלים והכשרה מקצועית לאסירים כהכנה לשחרורם מהכלא. לייעץ במציאת פתרונות לתופעות חברתיות של סמים, אלימות, עבריינות מין ועוד. לייעץ בפתרונות אפקטיביים לאלימות במשפחה, אלימות כלפי נשים. הכנת תוכניות ארוכות טווח, מענה לחוליים חברתיים, שיתוף גורמים חברתיים וארציים, ייעוץ לתכנון ויישום נכון.